Stöd Barndiabetesfonden

DiOS stödjer Barndiabetesfondens insamling för forskning. Märk gärna din gåva med ”DiOS” efter ditt efternamn. Här är länk till Barndiabetesfondens gåvoformulär.

Vår Vision

Att skapa en bättre, tryggare och friare vardag för alla med diabetes.

DiOS kämpar för

Trygghet i livet med diabetes på jobbet, i skolan, i vården och i vardagen!

Hela Sverige

DiOS är en rikstäckande organisation för dig med diabetes.