Vår Vision

Att skapa en bättre, tryggare och friare vardag för alla med diabetes.

DiOS kämpar för

Trygghet i livet med diabetes på jobbet, i skolan, i vården och i vardagen!

Hela Sverige

DiOS är en rikstäckande organisation för dig med diabetes.