Utöka patientens rätt att välja vård i hela landet

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. En viktig del i lagen är patientens möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Patienten ska få ta del av det öppenvårdsutbud som ingår i ett annat landstings vårderbjudande oavsett hur vårdutbudet ser ut i patientens hemlandsting. Patientens rätt […]

Vi menar allvar!

Sedan en tid tillbaka förs nya samtal i frågan att åter bli en enad och starkare diabetesrörelse i Sverige. Vi, som är ordförande i Svenska Diabetesförbundet och Diabetesorganisationen i Sverige, menar allvar när vi vill samla alla landets personer med diabetes och andra intresserade under ett gemensamt paraply, oavsett tidigare organisationstillhörighet. Våra samtal handlar om […]

DiOS samverkar med 31 andra organisationer för life science

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige går nu 31 organisationer ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, kommer samverka långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. De statliga satsningar på forskning och innovation som […]

Diabetesvården drabbas av allt för många hyrläkare

På en parkbänk utanför affären sitter en person. Hen är blek, darrar, verkar förvirrad och sluddrar när hen talar. Du tittar på personen. Hen svettas och äter ur en godispåse med fumliga rörelser. Antagligen skyndar du förbi och avfärdar denne med att hen är full eller drogad. Men visste du att hen kanske är en […]

Läkarna har dålig kunskap om diabetes

”Diabetespatienter måste få tillgång till den bästa behandlingen i form av moderna läkemedel och tekniska hjälpmedel”, skriver Thomas Magnusson. På en parkbänk utanför affären sitter en person. Hen är blek, darrar, verkar förvirrad och sluddrar när hen talar. Du tittar på personen. Hen svettas och äter ur en godispåse med fumliga rörelser. Antagligen skyndar du […]

Pressmeddelande: 100 000 svenskar kan ha diabetes utan att veta om det

Omkring 100 000 personer i Sverige beräknas ha typ 2-diabetes utan att ha fått diagnos. Dessa obehandlade personer löper en kraftigt ökad risk för att få en hjärtinfarkt om de inte får hjälp i tid.

Världsdiabetesveckan i full gång

Nu är världsdiabetesveckan i full gång. Storstockholms diabetesföreningen arrangerar ett öppet seminarium om diabetes på världsdiabetesdagen den 14:e november. På plats finns specialister, politiker, forskare och diabetesföreningen under en hel eftermiddag.

Thomas Magnusson ny förbundsordförande för DiOS

PRESSMEDDELANDE, 31 AUGUSTI, 2015 Vid DiOS kongress i helgen valdes Thomas Magnusson, kommunal- och landstingspolitiker, från Solna, till ny förbundsordförande. DiOS är ett av de två rikstäckande förbund som finns i Sverige för personer med diabetes och deras anhöriga. Förutom val av ny förbundsordförande lade DiOS även en handlingsplan för det kommande året. Den omfattar […]

Bygg ett diabetessjukhus!

DiOS bevakar diabetesområdet och vad som sker i den allmänna debatten. Vi svarar på remisser och lägger oss i vad som sker på den politiska arenan. Vi skriver även debattartiklar. I en debattartikel i Dagens Medicin 25 april uppmanar SSDF, läkare och läkemedelsindustrin Stockholms läns landsting att skapa ett diabetessjukhus. ÖPPET BREV TILL ANSVARIGA I […]

Handlingsplan

DiOS handlingsplan i 5 punkter:  1)  Rekrytera nya medlemmar och bilda fler föreningar.  2)  Skapa ett diabetessjukhus – ett kunskapscentrum där personer med diabetes, vården och industrin kan mötas på lika villkor och bedriva samt utveckla diabetesvården, forska samt utvärdera  behandlingar, mediciner m.m.  3)  Öka patientmakten – personer med diabetes måste få vara mer delaktiga […]