Handlingsplan

DiOS handlingsplan i 5 punkter:  1)  Rekrytera nya medlemmar och bilda fler föreningar.  2)  Skapa ett diabetessjukhus – ett kunskapscentrum där personer med diabetes, vården och industrin kan mötas på lika villkor och bedriva samt utveckla diabetesvården, forska samt utvärdera  behandlingar, mediciner m.m.  3)  Öka patientmakten – personer med diabetes måste få vara mer delaktiga […]

Om diabetes i media

Forskare punkterar myter om fetma. Forskare har identifierat sju vanliga myter om fetma som de bemöter med vetenskapliga argument i tidskriften New England Journal of Medicine. Läs mer här: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2013/01/30/forskare-punkterar-myter-om-fetma//     Tidningen Leva med diabetes: Räkna kolhydrater för rätt dosering Ju mer kolhydrater man äter, desto mer insulin behöver man. Många yngre med typ 1-diabetes […]