Motion hjälper personer med diabetes – även äldre.

I coronatider uppmanas äldre att isolera sig och hålla avstånd. Då är det lätt att den så viktiga regelbundna motionen inte blir av. I två artiklar i Dagens Nyheter finns tips på vad du kan göra.

Stärkt forskning räddar liv

DiOS förbundsordförande Thomas Magnusson är en av de många undertecknarna till en artikel i Dagens Samhälle, där det bl a framhålls att den patientnära (kliniska) forskningen är en förutsättning för att förbättra vårdens kvalitet. Dessvärre, menar undertecknarna att sådan forskning får för litet utrymme i den svenska hälso- och sjukvården. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-maste-starka-forskningen-som-raddar-liv-32508

Forskning är viktig!

Forskning är oerhört viktig för oss diabetiker säger Thomas Magnusson, DiOS ordförande, med anledning av den debattartikel som publiceras i Dagens Samhälle. Tillsammans med en rad andra patientorganisationer samt företrädare för både akademi och företag i samverkan med Forska!Sverige riktas krav på att regeringen måste stärka forskningen. Det är alltid viktigt men inte minst nu […]

Inbjudan till kurs för tonårsföräldrar

Storstockholms Diabetesförening anordnar en kurs för föräldrar till tonårsbarn med diabetes typ 1. Om du är medlem i någon av DiOS medlemsföreningar (Blekinge, Tierp, Alingsås, Åmål eller Västra Götaland) kan du anmäla ditt deltagande. Kursen genomförs digitalt vid 6 kurstillfällen från 12 maj till 16 juni. Kursavgiften är 300 kr. Läs mer och anmäl dig här […]

DiOS inleder samarbete med Barndiabetesfonden

Diabetes typ 1 är en obotlig sjukdom. Den som får det måste leva hela livet med den. Det ställer stora krav på den enskilde och är inte lätt, särskilt för barn. När ett barn drabbas av diabetes berörs hela familjen. Sjukdomen leder till stress och stor psykisk belastning för föräldrar och anhöriga. Det finns idag […]

DiOS ordförande skriver ledare i Medicinsk Access

DiOS ordförande Thomas Magnusson skriver ledare om vikten av att sätta patienten i fokus. Läs mer på sidan 5 i tidningen  

Barndiabetesfonden sänder live.

Prata live med Johnny Ludvigsson 26/3 18.30 Imorgon kommer du kunna ställa frågor till Johnny Ludvigsson. Publicerat av Barndiabetesfonden Onsdag 25 mars 2020

Företräde i vården för de med störst behov

Göran Stiernstedts utredning om digitala lösningar i vården behöver diskuteras. Vi i DiOS konstaterar att det är dags för att ge dem med störst behov företräde i vården. Det är en uppfattning som vi delar med en rad andra patientorganisationer. Nyligen skrev företrädare för tre patientorganisationer i Dagens Medicin om detta. Rubriken på deras debattartikel […]

Alarmerande prognos från Internationella Diabetes Federationen (IDF)

På Världsdiabetesdagen släppte Internationella Diabetes Federationen (IDF) nya siffror som belyser den oroande tillväxten av diabetes runt om i världen. ”Diabetes är ett allvarligt globalt hälsoproblem, som har en enorm socioekonomisk inverkan kan inte ignoreras,” sade IDF: s president, professor  Nam H. Cho . ”Den ökande förekomsten av diabetes är en verklig anledning till oro, särskilt […]

”Många fler borde få chansen”

– Många fler borde få chansen. Så inledde DiOS förbundsordförande Thomas Magnusson när han hälsade välkommen till DiOS kongress i Stockholm den 15 september.  Vi ser ett trendbrott och DiOS har skjutit fram sina positioner och vi har blivit större på många sätt, men vi kan bli fler. Kongressförhandlingarna leddes med van hand av Maria […]