Miriam Mattsson

Vi har nåtts av budet att vår medlem Miriam Mattsson har gått bort. Miriam har varit engagerad i Diabetesorganisationen sedan starten. Hon har tagit ett stort ansvar i Blekinge men det vi i DiOS kommer minnas är hennes engagemang i vår styrelse och andra uppdrag hon tagit sig an. Miriam var ledamot av DiOS styrelse […]

Alingsås DF planerar hösten

Alingsås Diabetesförening har under sommaren satt ihop ett program för hösten som vi hoppas att kunna genomföra under rådande omständigheter. Vi samlades som vanligt till vår säsongstart med att grilla korv och tipspromenad. Vi hoppas att medlemmarna tycker att det låter intressant att komma och lyssna på föreläsning om hur det är att leva med […]

Åmål planerar uppföljning

Åmål Diabetesförening planerade att ha en uppföljning i början av september med vårdcentralen och regionpolitiker men på rekommendation av enhetschefen ville han flytta fram det till november och hoppas att läget ser bättre ut då. Annonsering sker om det går att genomföra. Carin

DiOS i Leva med diabetes

Under DiOS kongress 2019 diskuterades hur SSDF:s tidning Leva med diabetes skulle kunna utvecklas mot att bli ett organ även för DiOS och dess medlemsföreningar. Som ett första steg finns från nr 3 2020 ett uppslag, som är tänkt att bli återkommande i varje nummer. Så här blev det: Nyfiken på resten av tidningen? Gå […]

Medlemsenkät

För att utveckla DiOS verksamhet mot bättre medlemsnytta ber vi dig som är medlem i DiOS, direkt eller indirekt, att svara på några frågor. Tack för din medverkan.    

Nyhetsbrev juni

DiOS informeras om översyn av regelverk för körkort.

2018 fick Transportstyrelsen i uppdrag att se över regelverken för körkort för personer med diabetes och synnedsättningar. Uppdraget bestod i att utreda om: medicinföreskrifterna följer körkortsdirektivet Sverige har strängare krav än andra länder i Europa medicinföreskrifterna behöver utvecklas. Hösten 2018 deltog doktor Björn Hammarskjöld i en workshop och delgav då DiOS` synpunkter på brister i […]

Motion hjälper personer med diabetes – även äldre.

I coronatider uppmanas äldre att isolera sig och hålla avstånd. Då är det lätt att den så viktiga regelbundna motionen inte blir av. I två artiklar i Dagens Nyheter finns tips på vad du kan göra.

Stärkt forskning räddar liv

DiOS förbundsordförande Thomas Magnusson är en av de många undertecknarna till en artikel i Dagens Samhälle, där det bl a framhålls att den patientnära (kliniska) forskningen är en förutsättning för att förbättra vårdens kvalitet. Dessvärre, menar undertecknarna att sådan forskning får för litet utrymme i den svenska hälso- och sjukvården. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-maste-starka-forskningen-som-raddar-liv-32508

Forskning är viktig!

Forskning är oerhört viktig för oss diabetiker säger Thomas Magnusson, DiOS ordförande, med anledning av den debattartikel som publiceras i Dagens Samhälle. Tillsammans med en rad andra patientorganisationer samt företrädare för både akademi och företag i samverkan med Forska!Sverige riktas krav på att regeringen måste stärka forskningen. Det är alltid viktigt men inte minst nu […]