Miriam Mattsson

Vi har nåtts av budet att vår medlem Miriam Mattsson har gått bort. Miriam har varit engagerad i Diabetesorganisationen sedan starten. Hon har tagit ett stort ansvar i Blekinge men det vi i DiOS kommer minnas är hennes engagemang i vår styrelse och andra uppdrag hon tagit sig an. Miriam var ledamot av DiOS styrelse […]

Alingsås DF planerar hösten

Alingsås Diabetesförening har under sommaren satt ihop ett program för hösten som vi hoppas att kunna genomföra under rådande omständigheter. Vi samlades som vanligt till vår säsongstart med att grilla korv och tipspromenad. Vi hoppas att medlemmarna tycker att det låter intressant att komma och lyssna på föreläsning om hur det är att leva med […]

Åmål planerar uppföljning

Åmål Diabetesförening planerade att ha en uppföljning i början av september med vårdcentralen och regionpolitiker men på rekommendation av enhetschefen ville han flytta fram det till november och hoppas att läget ser bättre ut då. Annonsering sker om det går att genomföra. Carin

DiOS i Leva med diabetes

Under DiOS kongress 2019 diskuterades hur SSDF:s tidning Leva med diabetes skulle kunna utvecklas mot att bli ett organ även för DiOS och dess medlemsföreningar. Som ett första steg finns från nr 3 2020 ett uppslag, som är tänkt att bli återkommande i varje nummer. Så här blev det: Nyfiken på resten av tidningen? Gå […]

Medlemsenkät

För att utveckla DiOS verksamhet mot bättre medlemsnytta ber vi dig som är medlem i DiOS, direkt eller indirekt, att svara på några frågor. Tack för din medverkan.    

Nyhetsbrev juni

Rapport från Alingsås Diabetesförening

Hela 70 år kan nu Alingsås Diabetesförening se tillbaka på. Det var den 16 oktober 1951 som föreningen såg dagens ljus. Det skulle ta nästan 70 år innan föreningen fick ett eget hem. Nu håller man till på Nyebrogatan 12. Alingsås Diabetesförening m.o. är det hela och rätta namnet. Bokstäverna m och o betyder med […]

Rapport från Blekinge Diabetesförening

Blekinge Diabetesförening har tillhört DiOS alltsedan bildandet 2010. Föreningen är en länsförening med 435 medlemmar och är därmed den näst största föreningen i DiOS. Vi har två representanter i DiOS´s styrelse.  Det är medlemmarna i vår förening som gör det möjligt att vi kan sprida kunskap om diabetes på det lokala planet och att vi […]

Rapport från Åmål

Åmål Diabetesförening är relativt nybildad. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan i Åmål där vi har tillgång till lokal för våra medlemsmöten och andra träffar. De senaste 2 åren har vi haft några möten där regionpolitiker från Hälso- och sjukvårdsnämnd norra och vårdcentralen har mötts för att prata om hur vården i Dalsland ser ut och […]

Fråga expert om diabetes och corona

Storstocksholms Diabetesförening arrangerar frågestund. Torsdagen den 30/4 svarar professor Kerstin Brismar på dina frågor om diabetes och corona. Läs mer och ställ frågorna här