Diabetesvården drabbas av allt för många hyrläkare

På en parkbänk utanför affären sitter en person. Hen är blek, darrar, verkar förvirrad och sluddrar när hen talar. Du tittar på personen. Hen svettas och äter ur en godispåse med fumliga rörelser. Antagligen skyndar du förbi och avfärdar denne med att hen är full eller drogad. Men visste du att hen kanske är en […]

Läkarna har dålig kunskap om diabetes

”Diabetespatienter måste få tillgång till den bästa behandlingen i form av moderna läkemedel och tekniska hjälpmedel”, skriver Thomas Magnusson. På en parkbänk utanför affären sitter en person. Hen är blek, darrar, verkar förvirrad och sluddrar när hen talar. Du tittar på personen. Hen svettas och äter ur en godispåse med fumliga rörelser. Antagligen skyndar du […]

Pressmeddelande: 100 000 svenskar kan ha diabetes utan att veta om det

Omkring 100 000 personer i Sverige beräknas ha typ 2-diabetes utan att ha fått diagnos. Dessa obehandlade personer löper en kraftigt ökad risk för att få en hjärtinfarkt om de inte får hjälp i tid.

Världsdiabetesveckan i full gång

Nu är världsdiabetesveckan i full gång. Storstockholms diabetesföreningen arrangerar ett öppet seminarium om diabetes på världsdiabetesdagen den 14:e november. På plats finns specialister, politiker, forskare och diabetesföreningen under en hel eftermiddag.