• Stöd Barndiabetesfonden

  DiOS stödjer Barndiabetesfondens insamling för forskning. Märk gärna din gåva med ”DiOS” efter ditt efternamn. Här är länk till Barndiabetesfondens gåvoformulär.

 • Vår Vision

  Att skapa en bättre, tryggare och friare vardag för alla med diabetes.

 • DiOS kämpar för

  Trygghet i livet med diabetes på jobbet, i skolan, i vården och i vardagen!

 • Hela Sverige

  DiOS är en rikstäckande organisation för dig med diabetes.

Om Coronaviruset

Har du frågor och funderingar?

Har du frågor och funderingar kring det nya coronaviruset och om sjukdomen covid-19 finns aktuell information och siffror samt en sida för frågor och svar på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Information finns också på Krismyndighetens hemsida.

Motion hjälper personer med diabetes – även äldre.

I coronatider uppmanas äldre att isolera sig och hålla avstånd. Då är det lätt att den så viktiga regelbundna motionen inte blir av. I två artiklar i Dagens Nyheter finns tips på vad du kan göra.

Läs mer

Stärkt forskning räddar liv

DiOS förbundsordförande Thomas Magnusson är en av de många undertecknarna till en artikel i Dagens Samhälle, där det bl a framhålls att den patientnära (kliniska) forskningen är en förutsättning för att förbättra vårdens kvalitet. Dessvärre, menar undertecknarna att sådan forskning får för litet utrymme i den svenska hälso- och sjukvården. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-maste-starka-forskningen-som-raddar-liv-32508

Läs mer

Forskning är viktig!

Forskning är oerhört viktig för oss diabetiker säger Thomas Magnusson, DiOS ordförande, med anledning av den debattartikel som publiceras i Dagens Samhälle. Tillsammans med en rad andra patientorganisationer samt företrädare för både akademi och företag i samverkan med Forska!Sverige riktas krav på att regeringen måste stärka forskningen. Det är alltid viktigt men inte minst nu […]

Läs mer

Inbjudan till kurs för tonårsföräldrar

Storstockholms Diabetesförening anordnar en kurs för föräldrar till tonårsbarn med diabetes typ 1. Om du är medlem i någon av DiOS medlemsföreningar (Blekinge, Tierp, Alingsås, Åmål eller Västra Götaland) kan du anmäla ditt deltagande. Kursen genomförs digitalt vid 6 kurstillfällen från 12 maj till 16 juni. Kursavgiften är 300 kr. Läs mer och anmäl dig här […]

Läs mer

DiOS inleder samarbete med Barndiabetesfonden

Diabetes typ 1 är en obotlig sjukdom. Den som får det måste leva hela livet med den. Det ställer stora krav på den enskilde och är inte lätt, särskilt för barn. När ett barn drabbas av diabetes berörs hela familjen. Sjukdomen leder till stress och stor psykisk belastning för föräldrar och anhöriga. Det finns idag […]

Läs mer