• Vår Vision

    Att skapa en bättre, tryggare och friare vardag för alla med diabetes.

  • DiOS kämpar för

    Trygghet i livet med diabetes på jobbet, i skolan, i vården och i vardagen!

  • Hela Sverige

    DiOS är en rikstäckande organisation för dig med diabetes.

Fråga om diabetes

Vi i Diabetesorganisationen Sverige vill hjälpa dig med diabetes. Om du har frågor kring din eller anhörigs sjukdom har vi mycket kunskap. Kan vi inte svara på just din fråga försöker vi ge dig tips om var du kan hämta information.

Ställ din fråga till info@diabetesorg.se

Debattartikel i Dagens Medicin

DiOS ordförande Thomas Magnusson och ledamoten i DiOS styrelse Ann Lindström medverkar i en debattartikel om hur fotvården kan förbättras för diabetiker. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/17/skapa-en-nationell-plan-for-en-god-fotvard/

Läs mer

DiOS förbundsordförande i Folkhälsodalens debatt

I en debatt, arrangerad av Reformklubben och Folkhälsodalen framhöll DiOS förbundsordförande Thomas Magnusson vikten av att patienter och dess företrädare blir delaktiga i det viktiga arbetet med att reformera den nära vården i Sverige. Lyssna på, och se debatten här     Thomas Magnusson

Läs mer

Utredning om God och Nära vård. DiOS´ remissvar.

Stockholm 31 augusti 2020   Till Regeringskansliet Dnr: S2020/02841/FS Remissvar på SOU 2020:19 om God och nära vård: Här kommer svar på ovanstående remiss från Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS). Övergripande anser vi att utredningen visar på bra ambitioner och pekar ut många viktiga förslag till hur vården kan förbättras. För oss i DiOS är det […]

Läs mer

Miriam Mattsson

Vi har nåtts av budet att vår medlem Miriam Mattsson har gått bort. Miriam har varit engagerad i Diabetesorganisationen sedan starten. Hon har tagit ett stort ansvar i Blekinge men det vi i DiOS kommer minnas är hennes engagemang i vår styrelse och andra uppdrag hon tagit sig an. Miriam var ledamot av DiOS styrelse […]

Läs mer