• Vår Vision

    Att skapa en bättre, tryggare och friare vardag för alla med diabetes.

  • DiOS kämpar för

    Trygghet i livet med diabetes på jobbet, i skolan, i vården och i vardagen!

  • Hela Sverige

    DiOS är en rikstäckande organisation för dig med diabetes.

DiOS

Diabetesorganisationen i Sverige
Upplandsgatan 3, 3tr
111 23 Stockholm

Fötterna är huvudsaken

Frågan om prevention och behandling av fotkomplikationer i samband med diabetes är en av de viktigaste för diabetiker, såväl för de med typ 1 som typ 2. Medicine doktor Ulla Hellstrand Tang tog tillsammans med Monica Ullbrandt, och Birgitta Kihlberg, aktiva i diabetesrörelsen, initiativ till projektet Hoj17 med syfte att lyfta fram fotvården i Sverige, där […]

Läs mer

Vi tar gärna nästa steg

”Vi diabetespatienter tar gärna nästa steg” Ja, det är dags att gå från ord till handling och fortsätta utvecklingen av diabetesvården. Men glöm inte bort oss patienter, ni behöver oss.   Anders Ekholm & Thomas Magnusson Stockholms Diabetesförening/ Diabetesorganisationen i Sverige Diabetespatienter vill inte vara baksätesförare, utan sitta i framsätet och ta ansvar sin egen […]

Läs mer

Stadgar uppdaterade

På DiOS kongress den 18 juni i Stockholm beslutades att revidera stadgarna. Revisionen avser framförallt förtydliganden och korrigeringar av tidsfrister i samband med kongressen. De reviderade stadgarna hittar du här.

Läs mer